Hội cựu chiến binh
Kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động Hội CCB Công ty năm 2013
Cập nhật: 11h47 - 28/09/2013
Chiều ngày 26/9/2013, Thường trực Hội cựu chiến binh tỉnh Bình Định tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của Hội cựu chiến binh Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn trong 9 tháng năm 2013.

Thay mặt BCH, đồng chí Lê Minh Tiến - Chủ tịch Hội CCB Công ty báo cáo tình hình hoạt động Hội CCB 9 tháng năm 2013 và chương trình hoạt động quý IV năm 2013.

Hội CCB Cảng Quy Nhơn được thành lập từ năm 2004 trực thuộc Hội CCB Tỉnh Bình Định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, lãnh đạo Công ty. Trong thời gian qua Hội CCB công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong 9 tháng năm 2013, Hội đã tích cựu phối hợp tuyên truyền, vận động CB-HV tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành như: Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XI); tham gia góp ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992; Phổ biến Luật Biển Việt Nam và công ước quốc tế về Luật biển 1982; triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017) và hội CCB các cấp. Tập thể hội viên Công ty đã tích cực cố gắng, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, hoàn thành tốt nhiệm vụ Công ty giao và đạt được kết quả nhất định trên các mặt công tác của Hội. Tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Ngoài ra Hội cũng đã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền cán bộ-hội viên giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và công tác, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp khi có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo các chế độ, chính sách đối với hội viên; Quyên góp và ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện. Phối hợp với các tổ chức trong Công ty tham gia các phong trào, các chương trình, các cuộc vận động xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đ/c Nguyễn Minh Cẩm-Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Bình Định ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Hội CCB Công ty trong năm 2013, đồng thời đề nghị  Hội CCB và Hội viên Hội CCB công ty tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Quan tâm tập hợp, hỗ trợ, củng cố Ban liên lạc Cựu quân nhân trong Công ty. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp hoạt động với các tổ chức đoàn thể trong Công ty, tuyên truyền, vận động cán bộ-hội viên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin của Hội, nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty đã đề ra.
Xuân Hà
Cùng chuyên mục