Sản xuất kinh doanh
Tấn hàng thứ 6 triệu thông qua Cảng Quy Nhơn
Cập nhật: 14h26 - 26/11/2013
Vào lúc 16h30 ngày 23/11/2013, tại tàu Rui Heng Star xếp dỡ mặt hàng dăm gỗ bạch đàn, Cảng Quy Nhơn đã tổ chức bốc xếp tấn hàng thứ 6 triệu thông qua Cảng. Đây là thời điểm đánh dấu mốc son về sản lượng hàng hóa thông qua Cảng cao nhất từ trước đến nay.  


Với sản lượng hàng hóa thông qua 6 triệu tấn, Cảng Quy Nhơn đã khai thác vượt công suất thiết kế gần 3 lần (theo thiết kế hiện nay Cảng Quy Nhơn chỉ bốc xếp khoảng 2,2 triệu tấn/năm). Cảng Quy Nhơn tiếp tục khẳng định là Cảng có sản lượng hàng hóa thông qua đứng đầu các Cảng khu vực Miền Trung.

Tính đến ngày 24/11/2013, Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn đã hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2013 của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã giao trước thời hạn 36 ngày, với các chỉ tiêu cơ bản: Tổng sản lượng hàng hóa thông qua 6.026.179 tấn đạt 100,4% kế hoạch giao; doanh thu 485 tỷ đồng đạt 110,2% kế hoạch giao. Đời sống, việc làm của CB-CNV được đảm bảo; thu nhập của CB-CNV tăng cao so với năm 2012.

Thành Nam

Cùng chuyên mục