Văn hóa - Xã hội
Đảng bộ Công ty tổ chức học tập Nghị quyết TW12 (Khóa XI) của Đảng
Cập nhật: 09h29 - 01/12/2015
Ngày 28/11/2015, Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI cho cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Đức – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định, đồng chí Lê Minh Tiến – Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, các đồng chí cán bộ chủ chốt và gần 190 đảng viên của đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Minh Tiến – Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng những vấn đề, nội dung mới, làm cơ sở thống nhất, chuyển biến trong nhận thức tư tưởng và hành động. Sau Hội nghị, các cấp ủy, đảng viên tiến hành thực hiện, vận dụng nghiêm túc và có hiệu qủa trong lao động sản xuất và công tác để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Đức – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định truyền đạt một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; việc chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác về tình hình thời sự trong nước và thế giới.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Lê Minh Tiến – Bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo một số tình hình về hoạt động SXKD, công tác chính trị tư tưởng và tổ chức của đảng bộ trong thời gian qua và nhiệm vụ, công tác trọng tâm của đảng bộ từ nay đến hết năm 2015.

Với tinh thần học tập tập trung nghiêm túc, Hội nghị đã hoàn thành nội dung chương trình, Nghị quyết của Đảng ủy công ty và Đảng ủy khối đã đề ra.

Võ Đức Đồng (VP Đảng ủy Cảng Quy Nhơn)
Cùng chuyên mục