Tin vắn công ty
Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2016
Cập nhật: 00h52 - 11/04/2016
Chiều ngày 06 tháng 4 năm 2016, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2016.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Lê Phan Linh - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và các đ/c trong Ban thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Thành phần đại biểu của Công ty tham dự  Hội nghị gồm có: đ/c Lê Minh Tiến - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty; đ/c Trần Tuấn Nghĩa – Thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc công ty; đ/c Trình Văn Nhất – Phó Tổng giám đốc thường trực công ty; đ/c Nguyễn Thành Nam -Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn; các đ/c trong Ban lãnh đạo Công ty, UV BCH Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội cựu chiến binh Công ty và 106 đại biểu được bầu tại Hội nghị NLĐ cơ sở đại diện cho 948 CB-CNVC LĐ của Công ty.

Đồng chí Trình Văn Nhất – Phó Tổng Giám đốc, thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Trong năm 2015 với tình hình kinh tế trong nước có nhiều biến động, các doanh nghiệp trong khu vực gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự nổ lực của toàn thể Ban lãnh đạo và CB-CNV LĐ trong Công ty, nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã giữ vững được sự tăng trưởng ổn định. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua đạt 7.587.980 tấn, tăng 8,3% so với năm 2014; tăng 5,4% so với kế hoạch năm 2015 trong đó sản lượng Container đạt 94.753 Teus, tăng 9,2% so với năm 2014; tổng doanh thu đạt 528 tỷ đồng tăng 6% so với năm 2014; nộp ngân sách đạt 44,5 tỷ đồng tăng 46% so với năm 2014; lợi nhuận trước thuế đạt 104,5 tỷ đồng tăng gần gấp 3 lần so với năm 2014; thu nhập bình quân gần 13,5 triệu đồng/người/tháng.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Tiến – Phó Tổng Giám đốc, thay mặt Ban lãnh đạo Công ty đã trả lời các ý kiến góp ý tại Hội nghị người lao động ở cơ sở, giải đáp thỏa đáng những nội dung, vấn đề kiến nghị của người lao động còn vướng mắc. Đồng thời nêu ra những việc đã làm được và những mặt còn tồn tại năm 2015 để khắc phục hoàn thiện trong năm 2016 nhằm hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Sau Hội nghị Đại biểu người lao động, đ/c Lê Minh Tiến đã báo cáo tổng kết kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2016 trong toàn công ty. Báo cáo đã nhấn mạnh, Đảng ủy, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn luôn coi trọng việc tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên và người lao động, coi đây là công cụ, động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Lê Phan Linh - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực lao động, những kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được trong năm 2015. Qua đó, mong muốn tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn cần cố gắng hơn nữa, đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và trong những năm tiếp theo.

Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2016 đã thông qua Nghị quyết Hội nghị, tạo được sự tin tưởng, phấn khởi, đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban lãnh đạo và CB-CNV-NLĐ trong toàn công ty. Đảm bảo để Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2016 và phát triển bền vững trong thời gian đến. 

                                                                                                                                                Tú Phượng

Cùng chuyên mục