Văn hóa - Xã hội
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
Cập nhật: 06h30 - 18/07/2016
Sáng 15/7/2016, Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên.
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Đức- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định, đồng chí Lê Minh Tiến – Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, 180 đảng viên của đảng bộ công ty và đảng viên của chi bộ Công ty Hoa tiêu khu vực VII.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Minh Tiến – Bí thư Đảng ủy Công ty đã nhấn mạnh việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặt biệt, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm được các nội dung cơ bản,những điểm mới và các giải pháp được nêu trong các văn kiện Đại hội; Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo, sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Quang Đức - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định truyền đạt một số nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết qủa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2015-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Sau hội nghị, cấp ủy các chi bộ tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên tiến hành thảo luận, hướng dẫn viết thu hoạch; vận dụng có hiệu qủa trong lao động sản xuất và công tác tại đơn vị với trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân. Đồng thời chỉ đạo thực hiện sâu rộng đến từng người lao động trong toàn công ty.

                                                                   Võ Đức Đồng

Văn phòng Đảng ủy Cảng Quy Nhơn
Cùng chuyên mục