Văn hóa - Xã hội
Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2016
Cập nhật: 10h55 - 11/08/2016
Chiều ngày 10/8/2016, Đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.
Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và 173 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Thay mặt BTV Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thành Nam – UVTV Đảng ủy đã trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016, đánh gía những kết qủa đạt được trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trên các lĩnh vực: sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể, xã hội. Báo cáo cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Từ đó, Đảng ủy đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016 nhằm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn đảng bộ.

Đồng chí Lê Minh Tiến - Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu nhấn mạnh làm rõ thêm một số nội dung trong báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, chỉ tiêu trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016 của đảng bộ Công ty: để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của công ty cần phải tập trung công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ của cán bộ,  đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên tự giác và tích cực hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và thực hiện nhiệm vụ đã được phân công, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Lê Văn Hồng- Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định phát biểu ghi nhận những kết qủa mà đảng bộ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016. Qua đó, đồng chí cũng lưu ý thêm một số tồn tại, nguyên nhân, biện pháp khắc phục và một số nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy công ty cần triển khai thực hiện trong thời gian tới: Lãnh đạo đảng viên tập trung phấn đấu thực hiện hòan thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế họach công tác SXKD do HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đề ra, ổn định việc làm, thu nhập, đời sống người lao động; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, tiếp tục phát huy tốt vai trò của tổ chức Đảng trong công ty, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức các phong trào VHVN, TDTT, tham quan, công tác xã hội…nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng Trong sạch, vững mạnh.

Võ Đức Đồng

Văn phòng Đảng ủy Cảng Quy Nhơn
Cùng chuyên mục