Tin vắn công ty
Huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động
Cập nhật: 04h52 - 07/12/2016
Sáng ngày 06 tháng 12 năm 2016, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã tổ chức khai mạc lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.
Tham dự khai mạc lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động của CTCP Cảng Quy Nhơn có đồng chí Lại Huy Hoàng – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn, đồng chí Nguyễn Cảnh Hiệp và các đồng chí Giảng viên Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ – Cục An toàn – Bộ LĐTB&XH và người lao động các đơn vị trực thuộc công ty.

Phát biểu khai mạc lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động của Cảng Quy Nhơn, đồng chí Lại Huy Hoàng – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác BHLĐ nói chung và công tác ATVSLĐ tại công ty nói riêng. Đồng chí cũng giao nhiệm vụ cho CBCNV tham dự lớp tập huấn tập trung  học tập, tiếp thu tốt những kiến thức trong công tác ATVSLĐ để vận dụng vào thực tiễn công tác hàng ngày của mình, góp phần cùng với lãnh đạo công ty thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động.

Lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động của CTCP Cảng Quy Nhơn diễn ra trong 03 ngày, do các đồng chí Giảng viên Trung tâm huấn luyện ATVSLĐ – Cục An toàn – Bộ LĐTB&XH trực tiếp giảng dạy và kết thúc vào ngày 08/12/2016

Võ Đức Đồng
Cùng chuyên mục