Tin vắn công ty
Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2017
Cập nhật: 08h49 - 10/04/2017
Chiều ngày 31 tháng 3 năm 2017, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã tổ chức thành công Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2017.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Lê Phan Linh - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và đ/c Đặng Sâm-Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Thành phần đại biểu của Công ty tham dự  Hội nghị gồm có: đ/c Lê Minh Tiến - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty; đ/c Trình Văn Nhất – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty và các đ/c trong Ban Tổng giám đốc Công ty; BCH Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội cựu chiến binh Công ty và 118 đại biểu được bầu tại Hội nghị NLĐ cơ sở đại diện cho 855 CB-CNVC LĐ của Công ty.

Đồng chí Trình Văn Nhất – Phó Tổng Giám đốc, thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Trong năm 2016 Công ty đã áp dụng đồng loạt nhiều biện pháp quản trị, đầu tư máy móc thiết bị nhằm tăng năng suất lao động, tiết kiệm và sử dụng tối ưu các chi phí để tăng lợi nhuận của công ty. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực chưa có dấu hiệu phục hồi, nền kinh tế Việt Nam đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng xấu do tình hình kinh tế suy giảm. Bên cạnh đó, năm 2016 giá thành, nhiên liệu, vật tư tăng, gây ảnh hưởng đến công tác vận chuyển hàng hóa xuất nhập qua Cảng. Tuy nhiên, từ sự chủ động và nhận định được tình hình nên Hội đồng quản trị và Ban TGĐ công ty đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đồng cổ đông, cụ thể: Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 7.074.628 tấn TQ, đạt 93,2% so với năm 2015, tăng nhẹ so với kế hoạch 2016 (Kế hoạch: 7.020.000 tấn), trong đó sản lượng container đạt 96.892 teus, tăng 2,3% so với năm 2015, đạt 93,2% so với kế hoạch 2016 (Kế hoạch: 104.000 teus). Tổng doanh thu đạt 504 tỷ đồng, đạt 96% so với cùng kỳ, tăng 3% so với kế hoạch (Kế hoạch: 491 tỷ đồng), trong đó doanh thu kinh doanh dịch vụ 480 tỷ đồng, đạt 93% so với cùng kỳ, tăng 1,05% so với kế hoạch (Kế hoạch: 475 tỳ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt 80,5 tỷ đồng, đạt 77,4% so với cùng kỳ, tăng 23,8% so với kế hoạch (Kế hoạch: 65 tỷ đồng). Nộp ngân sách đạt trên 41 tỷ đồng, tương đương 90% so với cùng kỳ.

Tại Hội nghị, Ban lãnh đạo Công ty đã trả lời các ý kiến góp ý tại Hội nghị người lao động ở cơ sở, giải đáp thỏa đáng những nội dung, vấn đề kiến nghị của người lao động còn vướng mắc. Đồng thời nêu ra những việc đã làm được và những mặt còn tồn tại năm 2016 để khắc phục hoàn thiện trong năm 2017 nhằm hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Hội nghị Đại biểu người lao động đã nghe báo cáo tổng kết kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017 trong toàn công ty. Báo cáo nhấn mạnh, Đảng ủy, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn luôn coi trọng việc tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên và người lao động, coi đây là công cụ, động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Lê Phan Linh - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực lao động, những kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được trong năm 2016. Qua đó, mong muốn tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn cần cố gắng hơn nữa, đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và trong những năm tiếp theo.

Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn năm 2017 đã thông qua Nghị quyết Hội nghị, tạo được sự tin tưởng, phấn khởi, đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban lãnh đạo và CB-CNV-NLĐ trong toàn công ty. Trên cơ sở đó, đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2017 và phát triển bền vững trong thời gian đến.

 

                                                                                                                                                Tú Phượng.
Cùng chuyên mục